Kindsdelen 'opeten' als langstlevende in een verzorgingshuis komt

1 reactie

Mijn moeder is de langstlevende. De kinderen hebben van mijn vader geërfd, maar zij houdt de beschikking over de hele erfenis tot haar overlijden. Over de kindsdelen wordt jaarlijks op papier rente berekend. Nu is mijn vader al zo lang dood, dat de kindsdelen inclusief rente samen al meer zijn dan het hele bezit van mijn moeder plus de kindsdelen.

Nu vraag ik mij af of zij desondanks zelf de kosten moet betalen van een AWBZ instelling als zij daarin terecht komt. In het testament van mijn vader is bepaald "dat de kindsdelen direct opeisbaar zijn als het inkomen van mijn moeder ontoereikend is voor haar levensonderhoud en zij daarom in aanmerking komt voor overheidssteun". Haar inkomen is alleen AOW er is geen pensioen.

Wordt met deze formulering in het testament bepaald dat onze kindsdelen (incl. rente) niet hoeven te worden gebruikt om de AWBZ instelling te betalen?

donderdag 11 februari 2016