Kosten vakantiehuisje uit moeders vermogen.

4 reacties

Kosten van vakantiehuisje werden betaald uit het vermogen van moeder die daar na het overlijden van haar man niet meer kwam. Ze dementeerde en stierf 18 jaar na haar man. De ene zuster maakte veel gebruik van het huisje, de andere op 2 weekenden na gedurende 18 jaar niet.

Mijn ouders hadden een vakantiehuisje waar ze vaak heengingen Ik en mijn zus mochten er ook in, alleen mijn zus maakte daar regelmatig gebruik van. Mijn ouders vroegen daarvoor geen vergoeding. Mijn vader stierf in 1992. Mijn moeder is in 1992 of 1993 nog 1 keer een weekje in het huisje geweest, maar ze vond het er vreselijk zonder dat mijn vader erbij was en heeft verder nooit meer gebruik gemaakt van het huisje. Rond 1994 begon ze te dementeren. Mijn zus en ik werden mentor en mijn man officieel bewindvoerder en heeft haar vermogen heel secuur beheerd. Hij heeft haar financieen gedaan tot aan haar overlijden in 2010; 18 jaar na het overlijden van mijn vader. De relatie met mijn zus is altijd heel goed geweest en we hadden niet kunnen dromen dat een verschil van inzicht over geld ons beiden zo zou treffen en ons van elkaar zou verwijderen. Ik vraag jullie hulp om er achter te komen hoe het eigenlijk zit om de mogelijkheid te hebben van daaruit verder te kunnen met mijn zus. Allebei willen we zo graag dat de relatie weer goed wordt.
Mijn zus is regelmatig in het huisje geweest in de periode van 18 jaar tot het sterven van mijn moeder in 2010: om de veertien dagen een weekend en in de vakanties. Ook haar 2 kinderen maakten er gebruik van. Ze hield het huisje goed bij en betaalde zelf voor verf spijkers etc. Ik en mijn man zijn er in die periode van 18 jaar er maar 2 weekendjes geweest.
Mijn zus heeft rond 1995/1996 tussen neus en lippen aan mijn man gevraagd OF ze wat moest betalen voor het gas/water en electriek wat ze verbruikte in het huisje. Mijn man vond dat een rare en moeilijke vraag, omdat het ten eerste eigenlijk vanzelfsprekend was dat ze haar kosten gas/water en electriek terug zou storten op mijn moeders rekening maar vooral ook omdat maar eigenlijk maar een fractie van de kosten van het huisje waren (rond de 3500-4000 euro per jaar alles bijelkaar: belastingen, verzekeringen, waterschap etc etc etc)). Hij heeft het toen maar afgewimpeld dat het niet hoefde omdat hij daarover moeilijkheden verwachtte. Intussen hadden we niet durven vermoeden dat mijn moeder uiteindelijk aan dementie zou doodgaan en dat het proces 18 jaar in beslag zou nemen. In de eerste jaren hield het me niet bezig hoe het zat met de financieen voor het huisje, maar toen mijn man mij liet zien om hoeveel geld het ging per jaar vond ik het eigenlijk steeds steeds vervelender worden. Ongeveer anderhalf tot twee jaar voordat mijn moeder stierf, heeft mijn zus toen ik even niet in de kamer was tussen neus en lippen gevraagd aan mijn man of ze nog iets moest betalen voor het gas/water en electriek. Hij vond de vraag intussen nog moeilijker geworden en heeft het weer afgewimpeld en het me sávonds verteld. Ik heb toen gezegd laat ook maar zitten ook. het gaat heel slecht met mijn moeder, dus deze fase is snel afgelopen. Enkele maanden nadat mijn moeder was overleden, heb ik tegen mijn zus gezegd dat ik het geld niet terughoefde maar dat ik van nu af aan de vanzelfsprekendheid dat ik de helft van de huisjesonkosten betaalde niet meer wilde omdat het de relatie tussen ons verziekte. Ik had verwacht dat ze minstens sorry zou zeggen, maar in plaats daarvan zei ze dat ik haar dat niet kwalijk mocht nemen. Dat ze met haar 2x vragen aan mijn man zorgvuldig had gehandeld en dat ze het had afgesloten. Ik was en ben ongelooflijk gekwetst. Mijn zus is gekwetst en beledigd dat ik vond dat ze in deze niet zorgvuldig had gehandeld.

Wat we natuurlijk allebei fout hebben gedaan is niet helder communiceren.

Mijn zus heeft in het volste vertrouwen dat ze het zo goed deed (echt waar!) gedacht dat de kosten van het huisje uit het vermogen van mijn moeder zou worden betaald, omdat het huisje van mijn moeder was. Van de kosten rond gas/water en electriek was ze daar niet zeker van en heeft het daarom om zorgvuldig te zijn toen 2x aan mijn man gevraagd. Doordat hij het tot 2x toe afwimpelde heeft ze er niet verder bij nagedacht.

Ik heb altijd in de mening geleefd dat van het vermogen van mijn moeder uiteraard allereerst ten goede moest komen aan mijn moeder, maar dat het geld wat daarvoor niet werd gebruikt van ons samen was; hoewel we het pas later na haar dood zouden krijgen.

Mijn vraag is dus; hoe zit het eigenlijk met de kosten van een vakantiehuisje in de periode nadat mijn moeder er voor de laatste keer gebruik van maakte.
Is het redelijk dat alle (vaste) kosten (dus behalve evt gas/water en electriek) uit het vermogen wordt betaald, terwijl mijn zus en haar kinderen veel gebruik van het huisje maakten en wij vrijwel nooit (2 weekenden in 18 jaar).

Of is er eigenlijk al voor het overlijden sprake van een gedeelde erfenis in spe, die na de dood van mijn moeder zou worden uitgekeerd.
Ik heb het idee, dat uitgaven aan het huisje werden gedaan uit het erfdeel van zowel mijn zus als van mij.

Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen met wat antwoorden.

donderdag 30 oktober 2014