Legaat van goederen oplossing bij onterven kind ?

1 reactie

Kunt u aangeven of onderstaande passage, gevonden op de site van Plus, juist is ?
En zo ja, hoe wordt dan de waarde bepaald van die goederen en het antiek en op welke datum ?

Is de werking van een legaat trn allen tijde van kracht of kan de onterfde dat legaat ( van alleen de goederen) weigeren ?

" Als het onterfde kind bepaalde goederen uit de nalatenschap toegewezen krijgt, telt de waarde hiervan mee voor de legitieme portie. Dat geldt ook wanneer het onterfde kind deze goederen weigert: de waarde wordt sowieso van de legitieme portie afgetrokken. Dat schept mogelijkheden voor de volgende truc: je laat bijvoorbeeld antiek, meubels en serviesgoed waar de andere kinderen geen belangstelling voor hebben, via een legaat (bepaling in het testament) na aan het onterfde kind. Hierdoor blijft er meer geld over voor de andere kinderen."

maandag 14 december 2015