legaat opeisen

1 reactie

Mijn vader is in januari 2014 overleden, onze ouders (getrouwd in gemeenschap van goederen) hebben een testament laten maken omdat mijn vader na zijn overlijden geen erfbelasting wilde betalen en later zo min mogelijk AWBZ. Er is toen bepaald dat mijn moeder d.m.v. een afvullegaat al het geld in haar beheer krijgt (fiscale truc). Er staat ook dat zij voor 1/1000ste eigenaar is van de erfenis en mijn broer en ik voor 999/1000ste eigenaar van de rest.

Er is tevens bepaald dat wij de vordering van mijn vader kunnen opeisen in het geval mijn moeder 1 jaar opgenomen is in een AWBZ instelling. Onze moeder is 92 jaar en dementerend en woont al ruim 2 jaar in een verpleeghuis. (Wij hebben een notariële algemene volmacht). Naar mijn inzien mogen wij de vordering opeisen, zonder het idee te hoeven hebben dat wij haar "plukken". Mijn broer zegt: onze moeder is eigenaar van de hele erfenis, pas bij haar overlijden zullen wij erven en/of recht hebben op de vordering van pa. Als dat gedaan wordt, vind ik dat daarmee de laatste wil van mijn vader niet uitgevoerd wordt. Want in het testament staat: ik beschik als volgt: ik legateer, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, zulks vrij van kosten, aan ieder van mijn beide kinderen een zodanig bedrag in contanten...

Mijn prangende vraag is nu: wie heeft er gelijk?

zaterdag 23 augustus 2014