Legaat met voorwaarden?

1 reactie

Betreft een erfenis.

Een aantal personen staan op een erfenis vermeld.

Bij één persoon staat het volgende:

Ik legateer aan, (persoonX), indien zij mijn huis metterwoon verlaat als bijdrage in de verhuis en herinrichtingskosten een bedrag van € xx.xxx,xx. af te geven binnen 6 maanden na verkoop van mijn huis.

Ik zie dit als een legaat met voorwaarden. Het genoemde huis is in december 2015 verkocht, de persoonX is in 2012 opgenomen in een gesloten inrichting wegens dementie.

Mijn vraag is nu; er staat in de omschrijving dat het geld bedoeld is als bijdrage voor verhuis en herinrichtingskosten maar die zijn niet van toepassing omdat persoonX deze kosten niet heeft.

Valt nu het bedrag terug in de nalatenschap of moet persoonX (of zijn eventuele wettelijke vertegenwoordiger) het geld krijgen?

vrijdag 11 maart 2016