Legitieme massa bepalen

1 reactie

Beste dames en heren,

Voor wat betreft onderstaand geval wil ik de legitieme massa bepalen, echter weet ik niet hoe ik dit moet bepalen door de schenkingen die gedaan zijn. Is er iemand die hier een duidelijk antwoord op heeft? Onderstaand heb ik de case bijgevoegd, ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.

Arie is weduwnaar en heeft drie kinderen, de dochters Charlie en Isabella en een zoon Wiet. Bij testament heeft hij zijn dochters als enige erfgenaam benoemd en Wiet onterfd. Wiet is een junk en de hele erfenis zou opgaan aan genotsmiddelen, daar past Arie voor.
Arie overlijdt en laat na een huis, spaarrekeningen en overige bezittingen ter waarde van
€ 260.000 en een hypothecaire schuld van € 75.000 .
Zowel acht jaar als vier jaar voor zijn overlijden heeft hij aan zijn tweelingzuster € 100.000 geschonken. Zeven jaar geleden heeft hij zijn drie kinderen € 50.000 geschonken. Ook aan Wiet, want die was toen nog clean. De begrafeniskosten bedroegen € 10.000 en de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap € 5.000 . Erfbelasting laten we buiten beschouwing. De legitieme massa is:

woensdag 16 april 2014