Legitieme portie

11 reacties

De situatie is:
Gezin bestaande uit vader, moeder, zoon en dochter.
Vader is in 2005 overleden.
Moeder heeft sinds 2008 nieuwe vriend waarmee ze sinds 2011 een samenlevingscontract heeft.
In 2011 heeft ze ook haar eigen woning verkocht en is bij haar vriend ingetrokken.
Moeder is dit voorjaar (2012) overleden.
Moeder heeft ten tijde van overlijden een bedrag van 40.000 euro op haar eigen spaarrekening staan.
In het testament wordt de nieuwe vriend niet genoemd als erfgenaam, hierin heeft ze wel haar dochter onterfd. De zoon is haar enige erfgenaam.
De zoon is executeur en heeft in de administratie van moeder gezien dat ze nadat ze haar woning verkocht heeft een bedrag van 48.000 euro op haar eigen spaarrekening heeft gestort, daarvan is nu nog 40.000 euro over.
Ook is er een bedrag van 44.000 euro overgemaakt naar een gezamenlijke rekening van haar en haar vriend.
De dochter eist nu haar legitieme deel op.
Zij zegt dat ze recht heeft op 1/4 deel van die 40.000 euro + 1/4 deel van die 44.000 euro omdat ze vind dat dit een schenking is.
De vriend van mijn moeder beroept zich op een samenlevingsbeding uit het samenlevingscontract, dat bij overlijden van moeder alle op de gezamenlijke rekening staande bedragen aan hem toekomen.
Kun u mij vertellen waar de dochter nu wel recht op heeft?

vrijdag 16 november 2012