Lening uit toekomstige erfenis?

1 reactie

Mijn moeder van 85 is al een aantal jaar zwaar dement. Mijn broer is bewindvoerder. Haar vermogen is < 100000. Twee jaar geleden is de broer van mijn moeder overleden. Hij had geen kinderen, geen partner, geen andere familie. Zijn huis in Nederland is inmiddels verkocht. Aangezien hij de laatste 20 jaar in België ook nog een huurwoning had en daar stond ingeschreven wordt over zijn aanzienlijke vermogen door de Belgische overheid 65% belasting geheven. Daarna komt het overige aan mijn moeder toe en beschikt zij over een aanzienlijk vermogen. Aangezien mijn moeder slechts incidenteel aan ons iets heeft geschonken is er geen schenkingstraditie. Mijn broer heeft een gesprek aangevraagd met de kantonrechter om hierover te spreken maar zij weigert een persoonlijk gesprek. Ik overweeg nu een lening - met rente - aan te vragen uit de toekomstige erfenis om een leningdeel deel van mijn hypotheek te kunnen aflossen. In februari 2015 moet deze worden overgesloten. De bewindvoerder stemt hiermee in principe in. Weet iemand hoe wij dit correct moeten regelen? Er is mijns inziens sprake van een flinke kapitaalvernietiging tot nog toe, maar kennelijk kan het niet anders worden geregeld....
CorinneB

dinsdag 4 november 2014