Mag Rabobank geld uit nalatenschap vasthouden , welke niet als erfdeel bestemd is?

3 reacties

Vader is overleden in 2006,heeft bij testament bepaald dat een bedrag uit de nalatenschap bestemd is voor grafonderhoud etc., dit in beheer gegeven aan executeur (benoemd in testament) Restant erfenis kan niet verdeeld worden door het tegenhouden van 2 pers. Rabobank wil niet aan executeur de machtiging verlenen voor opname gereserveerd bedrag grafonderhoud, door middel van een bankpas of id. Standpunt Bank is dat dit bedrag ook onder de erfenis valt. reeds diverse keren met de rabobank hierover gesproken, maar ze blijven handhaven aan hun standpunt

gaarne reactie hierop en evt. advies wat verder te doen .
bvd

zondag 21 maart 2010