Mijn moeder is overleden en vader hertrouwd. Kan ik mijn deel van de erfenis opeisen bij mijn vader?

1 reactie

Zo'n 15 jaar geleden is mijn moeder overleden. In haar testament is mijn vader, mijn broer en mij allemaal een-derde deel toegewezen. Mijn vader heeft recht gekregen op vruchtgebruik. Wij hebben nooit inzicht gekregen in de vastgestelde waarde van de erfenis van mijn moeder. Mijn vader heeft een aantal jaren geleden een huis gekocht dat hij sindsdien samen met zijn vriendin bewoont. Nu is mijn vader recentelijk, zonder ons medeweten, hertrouwd met zijn vriendin. Ze zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Wij vermoeden echter dat daarin is opgenomen, dat zijn echtgenote na zijn overleden het recht krijgt op de bewoning van dat huis. Wat zijn testament vermeldt, weten wij niet. Stel dat hij komt te overlijden. In hoeverre kunnen wij dan nog aanspraak maken op ons deel uit de erfenis van onze moeder? En stel dat wij dat deel nog kunnen opeisen; hoe komen wij er dan achter wat de waarde ooit was van dat deel? En in hoeverre vormt het dan een probleem als de meerderheid daarvan zou zijn geïnvesteerd in het huis, waar zijn nu echtgenote (vermoedelijk) het recht op heeft om gedurende haar leven te blijven bewonen?

zondag 26 mei 2013