moeder aanvaard erfenis maar weigert schulden te betalen

3 reacties

In 2011 overleed mijn broer waarna mijn ouders (gescheiden) en ik de enige erfgenamen waren. Alle drie hebben we de erfenis aanvaard, volledig dus. In de praktijk betekende dit dat we zowel zijn vermogen als zijn schulden (hypotheek) aanvaard hebben.
We hebben mijn vader als gevolmachtigde aangemerkt. Daar er 'n aardige som geld was is dit voor 'n deel onder ons 3 verdeeld, de rest is gebruikt om 3 jaar lang de hypotheek en andere vaste lasten te betalen. Ook hier zijn we alle drie mee akkoord gegaan, we wisten dat dit 'n risico inhield, zeker als het huis niet binnen 3 jaar verkocht zou zijn.
Het huis is niet verkocht, de geldpot is leeg en het moment is aangebroken dat we met z'n 3-en moeten betalen. Mijn moeder heeft in de tussentijd het geld dat ze al gekregen heeft er doorheen gedraaid en weigert nu haar deel van de schulden te betalen. Ze stelt simpelweg dat ze het niet kan betalen omdat ze niet genoeg inkomsten heeft (pensioen). Ik weet dat ze in principe gewoon moet betalen daar ze de erfenis volledig aanvaard heeft. Maar wat kunnen mijn vader en ik nu doen om haar ook daadwerkelijk zo ver te krijgen? Lopen we het risico om ook het deel van mijn moeder te moeten betalen als er echt niks te halen is? Kan mijn vader als gevolmachtigde bijv. beslag laten leggen op haar inkomsten/boedel d.m.v. 'n deurwaarder?
Voor de duidelijkheid: er is geen levensverzekering waardoor het huis of 'n deel daarvan vrij is gekomen.

Ik hoop dat iemand advies voor ons heeft daar mijn vader en ik niet willen opdraaien voor het deel van mijn moeder/zijn ex-vrouw.

Alvast bedankt voor het lezen!

woensdag 14 mei 2014