Na twee jaren 'rechten' nog steeds geen verrekening en afwikkeling erfenis

2 reacties

Wat is er aan de hand; vader en moeder in gemeenschap van goederen getrouwd en beiden reeds overleden (6 kinderen nagelaten)

Vader als laatste overleden in augustus 2014. Hij had twee broers als testamentair-executeur aangesteld.

Een week na overlijden vroegen de overige vier erfgenamen aan de executeurs naar de financiele toestand van vader (saldo op tijdstip van overlijden).

De executeurs weigerden inzage te geven in de bank gegevens van vader en in alle onkosten die gemaakt waren t.b.v. de begrafenis en houden dat lange tijd vol waardoor drie overige erfgenamen genoodzaakt waren de erfenis beneficiair te aanvaarden wat door de rechtbank werd goedgekeurd.

Tussentijds hebben de overige erfgenamen hun Rechtsbijstand ingeschakeld en van de executeurs via een kort geding geeist dat zij inzage wensten in alle kosten en saldo rekeningen van vader, ook inzage in rekeningen van maximaal 6 maanden voor vaders overlijden.

De rechter gaf ons een negatieve uitspraak omdat datgene wat wij als overige erfgenamen wensten van de executeurs in zijn optiek een vorm van 'facts-fishing' zou zijn..?

Het resultaat na tig maanden juridisch gesteggel en zelf informatie ingewonnen bij vaders spaar-bank en belastingdienst en de accountant die het F-biljet had ingevuld, blijkt;

a. executeurs hadden bij de rechtbank gelogen over zogenaamd 'opnieuw' belastingaangifte doen over 2014 (daarvoor hadden zij weer meer tijd en geld nodig voor afwikkeling) maar volgens de accountant waren er geen correcties en was de aangifte geaccepteerd door de belastingdienst!

b. gelogen over het feit dat zij weer meer tijd en geld nodig hadden om het graf van oma te laten ruimen (volgens de beheerder van de begraafplaats zou het graf pas in 2017 geruimd moeten worden en waren er geen kosten aan verbonden omdat die kosten inbegrepen waren in de betaalde Grafrechten)

c.de executeurs ons een "saldo-overzicht" bij overlijden toestuurden van 2 maanden NA overlijden..?

d.blijkt dat een executeur min. 6 maanden voor overlijden (hij was toen al in het bezit van de bankpas van vader) duizenden euro's van vaders rekening afgehaald heeft om zijn eigen privé kosten (huis, auto's, echtscheidings advocaat etc.etc. mee te betalen) en hij ook nog 2 dagen na overlijden van vader WEER 10 duizend euro afgehaald heeft t.b.v. privé 'onkosten'....dit konden wij zien in de digitale 'erven-van' bankafrekeningen die wij met pijn en moeite wisten te verkrijgen van vaders bank.

e. sinds kort heeft een 2e advocaat van de executeurs zich om onduidelijke reden teruggetrokken van deze zaak...nu is een 3e aan de beurt.

f. heeft zelfs de 2e executeur zich officieel via de rechtbank en notaris teruggetrokken van deze zaak met reden en door zijn advocaat omschreven; "De heer R.....(1e executeur) heeft naar mijn cliënt A. toe (2e executeur) geen eerlijkheid gegeven wat betreft het financiële gebeuren van de nalatenschap tijdens het executeurschap. De heerR....(1e executeur) heeft daarmee het vertrouwen van cliënt A.(2e executeur) geschonden".

g. enkele weken geleden heeft de overgebleven executeur R. ons een brief toegestuurd met 'verrekenings bedragen' ter afwikkeling nalatenschap! Daarin eiste hij al op voorhand zijn erfdeel op! "Bedeelt" hij zichzelf de auto, muntenverzameling, sieraden en inboedel toe! Geeft hij geen inzicht in de saldo rekening waarop het 'overgebleven nog te verdelen' geld moet staan (in oktober 2015 heeft hij het overgebleven 'erven-van' geld overgeheveld naar zijn eigen bankrekening.

Het vertrouwen van de overige erfgenamen in deze executeur en zijn zogenaamde voornemen om de nalatenschap op een eerlijke wijze af te handelen, is tot het nulpunt gedaald.

Mijn vraag nu via dit forum; "hebben wij als mede erfgenamen nog rechten om zo'n executeur te dwingen om op eerlijke wijze zijn verplichtingen jegens ons te voldoen", civielrechtelijk of strafrechtelijk?

zondag 29 mei 2016