notaris aansprakelijk stellen?

0 reacties

Hallo,
De kandidaat-notaris geeft geen info/uitleg bij het afgeven van een boedelvolmacht aan 1 erfgenaam,ook vind deze het niet nodig dat de overige erfgenamen(allen senioren 60+) een verklaring van erfrecht krijgen.
Deze volmachthebber is inmiddels bezig het grootste deel van de erfenis op zijn manier te verdelen en duld geen inspraak van overige erfgenamen,ook de informatie verstrekking geschiedt online,met mogelijkerwijs vervalste afschriften .Kort gezegd de overige erfgenamen hebben geen poot meer om optestaan,kan deze kandidaat-notaris aansprakelijk gesteld worden,voor alle geleden schade, door toedoen van de afgegeven volmacht ?
De (kandidaat)notaris is mijns inziens in gebreke gebleven.

zaterdag 23 februari 2013