Onderlinge verdeling van nalatenschap langstlevende zonder benoemd volmacht

2 reacties

Graag zou ik vernemen wat banken formaliteiten zijn i.v.m . een op erven van rekening ten name mijn langstlevende ouder.
We zijn met 5 erfgenamen (kinderen) waarvan 3 in het buitenland en 2 in Nederland wonen.
Zelf woon ik in het buitenland maar heb wel een rekening op de zelfde bank als de erflaatster in Nederland.
De bank vraagt een verklaring van erfrecht van ons 5, om de rekening te deblokkeren, met daarin een benoemde volmacht die de verdeling en opheffing van rekening kan doen namens de overige erfgenamen.
Een notaris heeft een verklaring van erfrecht klaar voor afgifte zonder benoemd volmacht.
Ik ben degene die dat heeft geweigerd en ga alleen akkoord met een overeenkomstige onderlinge verdeling, dat moet voor mij mogelijk zijn.
Wat precies kan een bank eisen, wat formulier is daar voor nodig en weet iemand een website waar ik de nodige documenten kan downloaden met b.v. een voorbeeld van een verdelings opstel?
De bank weigert daar informatie over te geven, ze dwingen voor een volmacht.
Ik bedank alvast de gene die de moeite nemen om dit te lezen met waarschijnlijk een goede uitleg.
m.v.g.
Lucky

vrijdag 13 juni 2014