Onduidelijk testament. Wie helpt mij?

1 reactie

Er zit een onduidelijkheid in het testament van mijn moeder. Graag jullie mening: Er staat letterlijk: III Ik legateer mijn kleinkinderen x en y een bedrag in contanten ter grootte van een/zesde deel van het zuivere saldo van mijn nalatenschap etc... Verderop in het testament staat onder het hoofd ongedaanmaking verwerping en keuzelegaat Voor het geval mijn echtgenote met gebruikmaking van artikel 4:18 burgerlijk wetboeken wettelijke verdeling binnen drie maanden ongedaan maakt of als zij mijn nalatenschap binnen die termijn verwerpt vervalt het bepaalde onder III en beschik ik over het volgende mijn kleinkinderen x en y ieder voor 1/6 gedeelte. Dit is overigens niet verworpen of ongedaan gemaakt maar mijn vader is wel overleden Hebben de kleinkinderen recht op samen 1/6 deel of ieder?

maandag 26 januari 2015