IB
IBES
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Onterfd door vader middels tweetrapsmaking, wat te doen

49 reacties

De vader van mijn kinderen is recent heel plotseling overleden. Hij blijkt een testament met tweetrapsmaking te hebben opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat zijn kinderen zijn onterfd, ten gunste van de nieuwe partner. We zoeken juridisch advies over de gevolgen die dit testament heeft.

Mijn ex onderhield tot zijn overlijden echt heel goed contact met zijn kinderen en ook met mij. Wij fungeerden echt samen als ouders van onze drie kids, ondanks het feit dat we al jaren uit elkaar zijn. Voor de kinderen is het heel goed geweest om van heel dichtbij mee te maken dan hun beide ouders op die manier met elkaar om gingen.

Mijn ex woonde sinds een paar jaar samen met een nieuwe vriendin (geen geregistreerd partnerschap). Zij heeft altijd afstand naar mij gehouden en had behoorlijk veel moeite met het feit dat mijn ex en ik samen goed contact hadden. Zelf heb ik sinds drie jaar ook een nieuwe vriend. Wij wonen niet samen, maar mijn ex en hij hebben elkaar wel goed leren kennen juist doordat mijn ex heel vaak bij mij thuis over de vloer kwam. Mijn vriend en mijn ex hadden een leuke klik met elkaar. In tegenstelling tot de vriendin van mijn ex, heeft mijn vriend dan ook nooit moeite gehad met het vriendschappelijke contact tussen mijn ex en mij.

In het testament van mijn ex blijkt nu te staan dat hij zijn nieuwe vriendin heeft benoemd tot zijn enige erfgenaam. Er is wel sprake van een tweetrapsmaking: de kinderen ervan zijn nalatenschap alsnog als zijn vriendin komt te overlijden. Zijn vriendin heeft echter recht op vruchtgebruik, verteringsbevoegdheid en vervreemdingsbevoegdheid. De vriendin van mijn ex-man kan de komende jaren dus ook alles opmaken of weggeven, waardoor er uiteindelijk niets overblijft van de nalatenschap die de vader van mijn minderjarige en/of studerende kids nu eerst aan haar nalaat. De kans dat dit ook werkelijk gebeurd achten we heel groot. Zouden de kinderen hun legitieme portie opeisen, dan is bepaald dat die vordering ook pas opeisbaar is nadat de vriendin van mijn ex is overleden.

Daarbij komt dan ook nog dat de twee polissen die overlijdensuitkeringen voor de kinderen hadden moeten opleveren na de scheiding onrechtmatig zijn gewijzigd, ondanks duidelijke bepalingen in ons echtscheidingsconvenant. Ik geloof niet dat mijn ex zijn kinderen daarmee heeft willen benadelen. Hem kennende heeft hij er gewoon niet goed over nagedacht. Helaas heeft dit wel tot gevolg dat de kinderen feitelijk onverzorgd zijn achter gelaten. De kinderen blijken aanspraak te kunnen maken op sommen ineens conform artikel 4:35 BW. We proberen echter die onrechtmatige wijziging van de polissen ongedaan te maken, omdat we liever niet een juridische procedure willen starten. Gezien de reactie van de verzekeraar verwachten we dat dit wel goed gaat komen. We gaan er dan ook vanuit dat we ons niet tot de rechter hoeven te wenden, tenzij er dingen blijken te zijn die we nu niet kunnen overzien.

Het testament met tweetrapsmaking leidt in ieder geval tot de volgende vragen:

Vraag 1:
In hoeverre kunnen de kinderen van mijn ex hun wilsrechten inroepen met betrekking tot goederen waarvan ze absoluut niet willen dat ze uit de nalatenschap van hun vader verdwijnen? Er staat niets over het uitsluiten van wilsrechten in het testament van mijn ex.
We realiseren ons dat de nieuwe partner van mijn ex het vruchtgebruik op de goederen houdt als er een beroep wordt gedaan op wilsrechten. Het gaat er dan ook meer om dat de twee dingen die voor de kinderen van grote emotionele waarde blijven (een fotoboek en nog een ander ding) in ieder geval in de familie blijven. De partner van mijn ex wil die twee dingen namelijk absoluut niet aan de kinderen geven, omdat ze nog bij mij in huis wonen.

Vraag 2:
Wat zou de reden kunnen zijn om toch de legitieme op te eisen voor de kinderen? Uiteindelijk wordt die toch ook pas opeisbaar na het overlijden van de vriendin van mijn ex. En na haar overlijden is alles wat over is van de nalatenschap van mijn ex toch al voor mijn kids. Dus welke meerwaarde heeft dan het opeisen van de legitieme?

Vraag 3:
In hoeverre heeft de onterving van mijn kinderen gevolgen voor de plaatsvervulling als de ouders van mijn ex iets over komt. Kan de vriendin van mijn ex dan met een verklaring van erfrecht gaan wapperen, zeggen dat zij de enige erfgenaam is van mijn ex en het kindsdeel van mijn ex op gaan eisen?

Heeft iemand nog tips of adviezen over wat we moeten weten?

dinsdag 6 mei 2014