Oom en tante vlak na elkaar overleden - verschillende testamenten

3 reacties

Ik ben executeur voor de nalatenschap van mijn oom en tante die geen kinderen hebben. Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
Mijn oom overleed eerst en zijn vrouw 5 dagen later.
Mijn oom heeft in een aanvulling op zijn testament een legaat opgenomen, een reservering voor in stand houding van graven en een beding dat als zijn vrouw binnen 30 dagen na hem zou overlijden zij geen erfgenaam is. Het primaire testament blijft verder in stand.
Voor het overige zijn de beide primaire testamenten exact hetzelfde.

Kan ik bij de afwikkeling van de nalatenschappen het testament van mijn oom als uitgangspunt nemen en in mijn verantwoording naar de erfgenaam het totale gezamenlijke vermogen als uitgangspunt nemen?

Of moet ik bij de afwikkeling van de testamenten uitgaan van ieder de helft van het gezamenlijk vermogen en beide testament als losstaand afwikkelen. En komt het legaat dat mijn oom heeft opgenomen dan als schuld ten laste brengen van alleen zijn helft van het gezamenlijke bezit?
En hoe zit het dan met de reservering voor het in stand houden van de graven? Komt dit ook ten laste van zijn helft?

Ik hoop dat iemand antwoord weet.

zaterdag 19 april 2014