opeisbaarheid erfenis

3 reacties

Als executeur van de nalatenschap van mijn moeder(weduwe) heb ik in het voorjaar van 2014 alle 9 erfgenamen ( na verkoop van de woning) een boedelverdeling toegestuurd + een nietig verklaring. Alle erfgenamen hebben de stukken ontvangen. Van 8 personen heb ik de verklaring ondertekend retour mogen ontvangen waarna hun erfdeel is uitbetaald. 1 erfgenaam reageert niet. Ook niet op herhaalde verzoeken ( hij heeft wel bevestigd de stukken ontvangen te hebben). Evenmin dient hij een bezwaar in tegen de boedelverdeling.
Binnen welke termijn is het redelijk dat hij reageert / zijn erfenis opeist?
De notaris heeft geadviseerd een voorschot te verstrekken doch er is geen IBAN nummer bekend, dus dat gaat niet lukken.
Hoe lang moet ik wachten tot hij een reactie geeft?
Ik hoor het graag van jullie.

vrijdag 17 oktober 2014