opeisen erfdeel na 16 jaar

12 reacties

Drie kinderen (A, B en C) hebben samen het huis geërfd van hun overleden ouders. Middels mondelinge afspraak is een van de kinderen (A) in het huis gaan wonen en mag dit conform afspraak tot zijn overlijden. A woont er nu inmiddels al 16 jaar en heeft alle lasten mbt het huis voldaan (betaling hypotheek, belasting e.d.).

B is pasgeleden overleden. De weduwe van B eist nu een derde deel van de erfenis (het deel van de waarde van het huis waar B recht op heeft).

Mijn vraag is nu: kan dit nog na 16 jaar? Moet er rekening gehouden worden met het feit dat A al 16 jaar de lasten voor dit huis heeft voldaan? Dient A de weduwe van B 'uit te kopen'?

donderdag 19 mei 2011