Oud overlijden met verkoop ouderlijk huis

1 reactie

Mijn partner en ik gaan scheiden. In 1975 is zijn vader overleden, zonder een testament op te maken. Zijn moeder en de 3 kinderen (partner en 2 broers) zijn blijven wonen. In 2003 is de ouderlijke woning verkocht. Alle vier de partijen hebben hier toen voor moeten tekenen.

Tijdens de verkoop is het volledige bedrag betaald aan zijn moeder waar zij een nieuwe woning van gekocht heeft, zonder dat de 3 kinderen hier weer voor hebben getekend. Hij heeft toen ook geen geld ontvangen. Volgens onze advocaat valt dit geldbedrag wel onder de gezamenlijke spaarsom. Volgens mijn man valt deze verkoop niet onder het gezamenlijke spaargeld omdat er sprake zou zijn van verjaring (max. 10 jaar?).

Wat is juist? Mag de waarde van zijn kindsdeel bij ons spaargeld geteld worden of niet? We zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.

vrijdag 22 januari 2016