Overlijden na inschrijven scheiding, boedelscheiding moet echter nog geregeld worden

3 reacties

Mijn ex is 2 dagen nadat de scheiding ingeschreven was plotseling overleden. Ik moet de boedelscheiding nu regelen met als wederpartij de erfgenamen. Mijn vader, die nog leeft, heeft een uitsluitingsclausule voor partners van kinderen in zijn testament. Mijn moeder, die in 2001 dus tijdens de huwelijkse periode, overleden is had zo'n clausule niet. Er wordt door de erven aanspraak gemaakt op de vordering die ik op mijn vader heb. Volstrekt onduidelijk is wat het bedrag van die vordering is, want er is toen geen inventarisatie gemaakt. Kunnen de erven de helft van het deel dat ik van mijn moeder eisen? Hierbij ga ik er van uit dat het deel wat ik na zijn overlijden van hem erf voor de helft bestaat uit de al bestaande vordering. Het lijkt mij zo vreemd dat er aanspraak gedaan kan worden terwijl mijn vader nog leeft.Hoe werkt dit?

Bij voorbaat dank,

Ronda

woensdag 6 februari 2013