Partij in de erfenis wil niet tekenen voor aanvaarding/verwerping erfenis

3 reacties

Allereerst, ik ben geen partij in deze erfenis. Wel ben ik familie (achterkleindochter van de erflater), en is mij gevraagd als executeur op te treden.
Er zijn twee partijen in de erfenis, de twee dochters van de overledene, waarvan een mijn grootmoeder is. De erflater, mijn overgrootmoeder is inmiddels ruim een jaar geleden overleden, waarna mijn grootmoeder direct getekend heeft voor aanvaarding van de erfenis, er zijn namelijk absoluut geen resterende schulden, iets wat we zeker weten. De andere partij, de zus van mijn grootmoeder en haar echtgenoot weigeren echter te tekenen voor de erfenis, op welke wijze dan ook. Dat ze de erfenis willen aanvaarden is echter zeker, de reden dat ze niet willen tekenen is namelijk dat zij ervan overtuigd zijn dat er geld en/of goederen worden achtergehouden of al eerder is weggesluisd. Ook hebben ze direct na het overlijden al goederen uit de erfenis meegenomen (met ons en mijn grootmoeders medeweten), maar toon dit maar eens aan, er staat namelijk niets op papier (achteraf uiteraard dom, we hadden alleen niet verwacht dat het zo zou lopen).
Nu is het zo dat mijn overgrootmoeder bij leven diverse schenkingen heeft gedaan aan mijn grootmoeder, de laatste daarvan echter 8 jaar voor haar overlijden, nogal ruim buiten de 180 dagen waarbinnen een schenking nog onder de erfenis valt dus. Het ging om belastingvrije schenkingen, ruim binnen het belastingvrije bedrag per jaar. Ze heeft dus inderdaad een deel van haar vermogen weggeschonken, maar wel binnen de wettelijke grenzen. Reden hiervoor is een langdurend conflict met de andere partij in de erfenis, haar andere dochter, voor haar overlijden hadden zij ruim 25 jaar geen contact meer. Behalve de schenkingen is het ook nog zo dat mijn grootmoeder een gezamenlijke rekening had met mijn overgrootmoeder, haar zus en echtgenoot beweren nu recht te hebben op de helft van het bedrag op die rekening, en ook op de helft van de goederen (of waarde van de goederen) die ooit via die rekening zijn gekocht, in zeer ruime zin. Mijn overgrootmoeder, de overledene, heeft echter nooit geld op die rekening gestort. Kortom een moeilijk verhaal met een hoop oud zeer waar wij ons altijd buiten hebben gehouden, maar nu wel voor onze voeten geworpen krijgen.

Bovenstaande redenen zijn waarom zij niet willen tekenen voor de erfenis, 'tot alles tot op de bodem toe is uitgezocht'. Ze zijn altijd van harte welkom geweest alle financiële stukken in te zien, hiervan kopieën te maken etc., wat ze nooit gedaan of gevraagd hebben, ondanks schriftelijke en mondelinge toezeggingen van ons dat ze van harte welkom zijn.

Inmiddels ben ik erachter dat mijn grootmoeder naar de kantonrechter zou kunnen stappen, welke een termijn kan stellen om de erfenis te aanvaarden of verwerpen. Hiervoor zouden alleen griffiekosten moeten worden betaald begrijp ik. En ik begrijp ook dat indien ze hier geen gehoor aan geven er aangenomen wordt dat ze de erfenis volledig hebben geaccepteerd?
Dit bovenstaande is iets waar ik me geen grote zorgen om maak, behalve dat ik me afvraag of het noodzakelijk is dat mijn grootmoeder hierbij ook zelf aanwezig is en zelf de aanvraag moet indienen. Ze heeft namelijk jaren geleden een behoorlijke beroerte gehad en is rolstoel gebonden en kan niet spreken of schrijven (overigens is ze mentaal volledig capabel).
Waar ik me wel zorgen over maak ik het gedoe erna, ik weet namelijk 100% zeker dat ze ook bij de verdeling dwars gaan liggen, dit hebben ze al aangegeven. En ik begrijp dat voor dit proces wel een advocaat nodig is, dat gaat dus een kostbare aangelegenheid worden.... Zeker aangezien mijn grootmoeder geen rechtsbijstandsverzekering heeft, en het om een kleine erfenis gaat. Zijn deze kosten (deels) te verhalen op de andere partij, of draait in dit geval de eiser altijd volledig voor de kosten op?

zaterdag 14 september 2013