Probleem afronden nalatenschap ouders

0 reacties

Mijn ouders zijn overleden,als laatste mijn moeder in 2011. Er zijn 3 erfgenamen. Mijn broer en ik hebben reeds getekend. Maar mijn oudste zus weigert te tekenen (mag waarschijnlijk niet tekenen van haar echtgenoot). Door deze weigering is het tot op de dag van vandaag niet mogelijk om de nalatenschap af te ronden. Behalve het verdelen van het geld en de sieraden, waar al een paar keer een voorstel toe gemaakt is zijn alle andere zaken geregeld.
Er is wel door alle drie de partijen volledig aanvaard. Na anderhalf jaar is er een mediator ingeschakeld. Maar mijn oudste zus heeft na een eerste toezegging toch afgehaakt om een mediation traject aan te gaan.
De laatste mails gericht aan de partij die niet willen tekenen blijven onbeantwoord.
De notaris heeft aangegeven ervan uit te gaan dat wij ( degene die dus al getekend hebben) een eventuele rechtzaak gaan winnen.
Ondanks dit antwoord van de notaris zit ik toch nog met een aantal vragen.
- Hoe zit het met de kosten die gemaakt gaan worden
- Mijn zus heeft ( denken wij) een rechtsbijstandverzekering, vrijwaard dit haar van kosten als het tot een rechtzaak komt?
- Zijn er tegenwoordig voor alle partijen kosten of betaald de verliezer?
- In hoeverre kunnen mensen in hoger beroep gaan?
- Bestaat er een verjaringstermijn waarna het geld vrijgegeven mag worden om te verdelen?

vrijdag 22 februari 2013