Recht op restantschuld na 34 jaar ?

9 reacties

Casus:
Moeder overlijdt in 1976.

Erfgenamen zijn vader en 2 minderjarige kinderen.

In 1980 keert vader de kindsdelen uit, beiden zijn nu meerderjarig, maar verzaakt hierbij de rente te verrekenen. Beide kinderen hebben een kwitantie getekend van ontvangst.
Zowel in akte van boedel en deling als in een borderel van inschrijving waarin vader de schuld zeker stelt middels een recht van hypotheek op naam van beide kinderen, is sprake van een jaarlijks rente van 7,5 % eerstmaal ingaand op 1 november 1978. Beide aktes zijn in 1977 opgemaakt.

Vader hertrouwd, komt in 2011 te overlijden en stiefmoeder verkoopt in 2014 het huis.

Kinderen krijgen nu via de notaris van de koper een schrijven met een kopie van het borderel ivm het tekenen van een volmacht ter royement met tevens de vraag of de schuld is voldaan of dat er nog sprake is van een restschuld.

Vraag : is er sprake van een restschuld, de niet uitgekeerde rente in 1980 en is deze alsnog opeisbaar bij stiefmoeder?

woensdag 28 mei 2014