AX
axasjaak
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Recht op verzorgingsvruchtgebruik afhankelijk van executeur?

0 reacties

De weduwe bewoont het huis van haar in juli overleden echtgenoot. Volgens de huwelijkse voorwaarden , die nog aan discussie onderhevig zijn , behoort de woning toe aan de kinderen van haar overleden echtgenoot. Nu wil zij via de notaris als langstlevende echtgenote een beroep doen op haar recht van verzorgingsvruchtgebruik van de woning. De notaris deelt nu mede dat de executeur daar zijn fiat voor moet geven in verband met de hieraan verbonden kosten. Kan de executeur hiermee haar recht op verzorgingsvruchtgebruik blokkeren en is het ook mogelijk dat de weduwe haar recht vestigt bij de kantonrechter via haar inmiddels ingeschakelde advocaat ? met vriendelijke groet , Axasjaak

maandag 30 november 2015