Rekening door afwikkelingsbewindvoerders. Wat zijn mijn rechten?

3 reacties

Ik hoop dat iemand mij op 2 vragen antwoord kan geven. Mijn broer en zus zijn afwikkelingsbewindsvoerders van de nalatenschap van onze vader. Inmiddels kan overgegaan worden tot de afwikkeling, omdat vaders huis verkocht is. De broers-zussen verhoudingen zijn dusdanig verstoord, dat 2 van de vijf het niet zien zitten om op uitnodiging van bewindsvoerders in persoon aanwezig te zijn bij het rekening en verantwoording afleggen en het inzien van de documentatie ter controle. Vraag: Is het verplicht om in persoon aanwezig te zijn, of is het redelijk te vragen of zij schriftelijk/ digitaal rekening en verantwoording af willen leggen? En zo ja: mag ik dan ook documentatie opvragen waardoor een zekere controle mogelijk is? Mijn tweede vraag: In de nieuwsbrieven van de afgelopen 7 jaar van de bewindsvoerders, wordt zo nu en dan een overzicht gegeven van de kosten en uren arbeid die zij gemaakt hebben. Mogen zij naast de kosten, wat logisch is, ook uurloon in rekening brengen, naast de vergoeding als bewindvoering?

maandag 27 juli 2015