Schenking voordat er een testament is op gemaakt

1 reactie

Mij zwager heeft het huis na overlijden van zijn moeder het huis van zijn vader voor 50% van de economische waarden gekocht. Mijn schoonvader heeft ruim na de verkoop een testament opgemaakt. Na het overlijden van mijn schoonvader hebben wij afgezien van het legitieme deel wat er na het overlijden vrij kwam. Nu rijst de vraag valt het deel wat voordat het testament was opgesteld onder het legitieme deel of heeft ieder kind hier recht op zijn kindsdeel van het deel dat aan mijn zwager is geschonken

donderdag 24 september 2015