sieraden worden als vlak voor overlijden "bij leven geschonken" gemeld door enkele erfgenamen

3 reacties

Pas maanden na het overlijden van mijn moeder kom ik er achter dat enkele zussen van mij al de sieraden van mijn moeder als bij leven aan hen geschonken beschouwen. Mijn ouders hadden beiden een langstlevenden testament op elkaar zonder verdere bijzonderheden. Mijn vader is nog in leven maar woont en woonde eerder samen met mijn moeder in een verpleeghuis en is vaak in de war. Een zus heeft een machtiging om ook de bankzaken te regelen en praktisch doet zij ook de administratie. Nu wordt ons kinderen gevraagd stukken voor de erfbelasting te tekenen en komt naar voren dat deze zussen de sieraden, die door hen uit het verpleeghuis zijn gehaald, als hun eigendom beschouwen (volgens zeggen conform de wil van mijn moeder en er zou een codicil zijn opgesteld) en niet in de erfenis te verdelen en verrekenen zijn. In het testament staat hier niets over en er is ook geen codicil. Wel is er een kopie van een door een zus geschreven lijstje met sieraden en namen tevoorschijn gekomen en ondertekend door mijn moeder en vader twee weken voor haar geplande overlijden. Er staat verder helemaal geen tekst op, dus ook niet over schenken bij leven of nalaten in de erfenis en het is denk ik meer een wensenlijst waar de sieraden heen moeten maar ik geloof niet dat mijn ouders daar in een erfenis geen verrekening of compensatie naar de anderen toe voor zouden willen zien. Belangrijk is te vermelden dat mijn moeder door euthanasie is komen te overlijden zes weken na een zelfmoordpoging en in die periode intensief is bijgestaan door genoemde zussen. In die periode had ik ook contact met mijn moeder maar heeft zij mij niets verteld over schenken en voor haar zelfmoordpoging was er zeker nooit sprake van.
Is het mogelijk om op deze wijze inderdaad sieraden te claimen zonder een verdeling of verrekening (in de erfenis waarbij alles in principe mijn vader toekomt) en welke acties kan ik nemen?

dinsdag 28 februari 2012