Telt woning wel / niet mee in deel van portie onterfde erfgenaam ?

1 reactie

Stiefzus is onterft maar maakt aanspraak op legitieme portie (dus heeft recht op ½ van wettelijke deel).
Om moment van overlijden is haar vader getrouwd met mijn moeder en ze hebben een testament op langstlevende.
Zij hebben een eigen woning. Deze gaat nu over op mijn moeder.
Wat ik niet helder krijg is of de woning (omdat het onroerend goed is en geen geld) nu wel of niet mee telt voor haar deel.

vrijdag 31 januari 2014