toestemming verwerping erfrecht minderjarige

2 reacties

Onze ouders zijn eind vorig jaar overleden en hebben een negatieve schuld na gelaten. Dit is tevens te wijten door verkeerd financieel beleid van mijn zus en zwager die het financieel beheer hadden tot aan september 2013. Mijn ouders hadden in 2011 een ongeluk gehad (toen beiden 91 jaar) waardoor zei niet meer voor zichzelf konden zorgen. De familie (kinderen en kleinkinderen droegen zorg 24/7 in ploegendienst. Terwijl mijn jongste zus met haar man voor het financiale beleid zorgde. Na vele dwingende oproepen van opeheid van zaken werd in augustus 2013 eindelijk de boekhouding bij mijn ouders neergelegd. Het PGB geld en WMO werden hoofdzakelijk gebruikt voor eigen luxe zoals dure restaurants 2 x op 1 dag een rek van de kapper van 239 euro (bewijs bankafschriften) duren parfum aankopen en dubieuze overschrijviingen. Daarnaast hadden ze te werk gesteld dat alle spaarbank boekjes op de SNS rekening gezet werden en er ook weer vanaf gehaald konden worden. Wij hebben vorig jaar aangifte gedaan van ouder mishandeling wat nu nog onder de rechter is. De schuld (terugbetaling PGB , WMO excl het ontvreemde spaartegoed bedragen rond de 60.000 euro die op de schouders van de erfgenamen vallen. Nu moet het huurhuis waar mijn ouders woonden leeg geruimd worden maar durven in dit geval nog geen maatregelen te nemen iv aanvaarding erfrecht. Wij broers en zusters , kinden en kleinkinderen willen de erfenis verwerpen incl minderjarige kinderen waarvoor toestemming tot verwerping moet aangevraagd worden bij de rechter.Wat of hoe kunnen we het beste handelen? Mijn moeder (laatst levende) is begin december overleden wat ons minder dan 2 mnd rest om dit teregelen.

donderdag 8 januari 2015