Twee-trapstestament

0 reacties

Het gaat om het volgende: Mijn oma is overleden en mijn vader is onterft en heeft enkel zijn legitieme deel geërfd. Omdat hij nog een schuld had aan zijn moeder, in de vorm van een hypotheek, is hiermee zijn schuld komen te vervallen. Mijn oma heeft in haar testament opgenomen dat als mijn vader komt te overlijden zijn (legitieme) deel terug moet naar zijn broer en als hij er niet meer is zijn een aantal stichtingen genoemd (tweetrapstestament).

Voorts is ook mijn opa overleden. Mijn vader was hier niet onterfd en heeft dus zijn deel gehad waar hij recht op had. Een deel hiervan is gebruikt voor het aflossen van de hypotheek-schuld die mijn vader bij zijn vader had. Dit betreft zijn huidige woning welke is gevestigd in het buitenland.

Nu heb ik de volgende vraag: Kan het legitieme deel dat mijn vader van zijn moeder heeft geërfd worden teruggevorderd door zijn broer na het overlijden van mijn vader?

vrijdag 15 januari 2016