Verandering Testament

3 reacties

Mijn vader heeft meer dan 10 jaar in een verzorgingshuis gewoond door dementie. Hij stond onder curatelen. Hij is onlangs overleden, en nu komt er een testament naarvoren die is opgemaakt in 2012 en alleen door mijn vader is ondertekend en door de notaris. Hij was in een vergevorderde staat van Korsakoff syndroom. De gehele erfenis naast het kindsdeel (?) gaat naar een familielid die zijn curator was. Mijn vraag is: Hoe is het mogelijk dat een dementie patient zijn testament kan veranderen en zijn curator een overgroot deel van de erfenis opeist?

donderdag 3 april 2014