Verdeling erfenis

3 reacties

Mijn ouders zijn kort na elkaar overleden. Ze waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd en hadden allebei een testament. Volgens deze beide testamenten is de jongste dochter executeur van beide nalatenschappen.
Onze ouders hadden levensverzekeringen met als enige beneficiair de jongste dochter. Toen moeder overleed is haar levensverzekering uitgekeerd aan de jongste dochter en vader heeft tijdens zijn leven, na de dood van moeder, zijn verzekering afgekocht en het bedrag overgedragen aan de jongste dochter.
Dit is niet bekend bij alle erfgenamen.
1. Moet de jongste dochter dit bekend maken aan de andere erfgenamen?
2. Is de jongste dochter verplicht deze twee bedragen te delen met andere erfgenamen?
3. Om het wat ingewikkelder te maken, een van de erfgenamen is geen kind van moeder, maar
staat wel als erfgenaam in het testament van moeder.
Graag zou ik uw juridisch advies vernemen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

zondag 26 augustus 2012