verdeling erfenis moeder, uitbetaling legitieme portie achteraf

1 reactie

Bij leven heeft moeder meerdere malen een schenking gedaan ( 10 jaar op een rij het maximaal belastingvrije bedrag) aan 3 van haar 4 kinderen. Moeder is onlangs overleden.
De erfenis zal worden verdeeld over de 4 kinderen. Kan het vierde kind nu het bedrag van de schenkingen, die zij niet heeft ontvangen, alsnog opeisen?
Zo ja, moet er dan over dit bedrag ook erfrechtbelasting worden betaald?

vrijdag 17 juli 2015