Verdeling erfenis zonder dat er registergoederen zijn

1 reactie

Mijn moeder is in 2012 overleden er is een testament opgemaakt in het jaar 2000 langstlevend.Mijn vader is inmiddels al weer een tijdje overleden.Er zijn twee erfgenamen waarbij de ene erfgenaam aangeeft regel de afwikkeling van de erfenis inclusief de crematie.In het testament staan de twee erfgenamen(kinderen) genoemd
Mondeling opdracht gekregen om alles af te wikkelen waarbij een laatste vraag gesteld is of er nog iets van de inboedel wilde hebben (register goederen) .Antwoord met getuigen geven aan dat men niets wilde hebben.
Er zijn geen register goederen.
Na alles gedaan te hebben het verzorgingstehuis waar mijn moeder woonde binnen 1 week ontruimt (conform reglement) rekeningen betaald en de rekening gezet op de erven dat na afwikkeling verdeelt gaat worden ongeveer €2000.
Nu is het alleen nog wachten op de afwikkeling van de belastingaangifte jaar 2012 en wordt de rekening van de erven aangehouden.
In 2013 krijg ik een brief van de notaris om een handtekening te zetten voor een algemene volmacht opdat de andere erfgenaam die inmiddels beneficiaire heeft aanvaard de afwikkeling wil doen.
Moet ik meewerken of kunnen de deelgenoten onbeperkt in tijd de onverdeelde boedel verdelen.
De notaris geeft aan om mee te werken aan de boedelbeschrijving danwel een overzicht te sturen van alle activa en passiva ten tijde van overlijden.
Een notaris zou ook een kosten baten analyse moeten maken of ze een opdracht aanvaarden dan alleen maar dure uurtjes gaan schrijven terwijl er geen vermogen en geen register goederen zijn.

zaterdag 9 februari 2013