Vragen mbt afhandelen erfenis en legitieme portie

2 reacties

Hallo,

Mijn broers en ik zitten in de afhandeling van een erfenis. We zijn met vier broers, waarvan 1 blijkt onterfd.(Broer D).Broers A en B zijn belast met uitvoeren testament.
Broer D heeft zijn legitieme portie opgeëist, en heeft middels de de notaris inzage in de bank afschriften, en een complete boedelbeschrijving gevraagd.
Op zich niet zo'n probleem, ware het niet dat we geen boedelbeschrijving hebben laten maken.er was nl niets. Alles is opgehaald door de plaatselijke kringloop winkel.

Mijn vragen:

-A. Heeft het juridische consequenties voor ons dat er geen boedelbeschrijving is? (gevangenisstraf, stokslagen?)

-B. De uren/kosten die broers A en B gemaakt hebben bij afhandeling van de erfenis, mogen deze ten laste gaan van de totale erfenis? (dat is dus inclusief legitieme portie).

-C. Het opvragen van de afschriften bij de bank schijnt vrij kostbaar. Mogen deze kosten komen ten laste van de totale erfenis? ( oftewel, kunnen we de onterfde broer hiervoor 'mee' laten betalen)

-D. Mag een notaris de hoogte van de som van de erfenis doorgeven aan de onterfde zoon, of moet hij zich beperken tot het testament 'op hoofdlijnen'?

In afwachting van uw antwoord, op voorhand bedankt voor de moeite....

Peer

donderdag 22 maart 2012