vragen over de executeur

9 reacties

Mijn zuster is in het testament van mijn vader aangewezen als executeur, vader is overleden in september j.l.. Ik heb nog één broer, twee broers zijn overleden, dus de kinderen van mijn broers zijn de erfgenamen, dit is ook via het testament geregekd. De ondelinge verhoudingen zijn slecht te noemen.
Bij de gesrpekken over de nalatenschap neemt de man van mijn zuster het heft in handen, hij verteld wat de stand van zaken is, mijn zuster zegt weinig of niets over de afhandeling. Mijn broer en ik hebben aangegeven dat de we gesprekken in vervolg alleen nog willen voeren met de erfgenamen dus zonder de partners er bij, mijn zuster heeft aangegeven dat ze hier niet mee akkoord gaat en dat haar man in haar opdracht uitleg geeft over de gang van zaken m.b.t. de afhandeling.
Alle handelingen die haar man doet, ook het opruimen van het (lege) ouderlijk huis, zou haar man doen in opdracht van mijn zuster, terwijl wij (erfgenamen) hebben aangegeven het huis te willen op ruimen.

Mijn vragen:

1 .Mogen de erfgenamen, al is het er maar één, eisen dat de gesprekken alleen plaats vinden met de erfgenamen, dus zonder partners?
2. Mag de executeur iemand (haar man) aanwijzen die het ouderlijk huis opruimt, terwijl de erfgenamen dit hebben aangeboden te doen?
3. Mag de executeur haar man opdracht geven om namens haar het woord te voeren bij de gesprekken over de afhandeling?

Alvast bedankt voor de reacties.

dinsdag 15 november 2011