Wat is de verjaringstermijn van een kunstvoorwerp wat te goeder trouw al jaren in mijn bezit is?

2 reacties

Wijlen mijn man was al jaren te goeder trouw in het bezit van kunstvoorwerpen van zijn vader.
Nu mijn man is overleden wil zijn zus ineens aanspraak maken op een deel van deze voorwerpen terwijl zij van begin af aan wist dat wij ze in huis hadden hangen.
Heeft zij daar recht op en wat is de verjaringstermijn?

donderdag 27 mei 2010