We willen op een bijzondere manier onze erfenis verdelen. Hoe krijgen we dat voor mekaar?

3 reacties

Geachte medewerker, Sinds eind september 2014 zijn mijn vriend en ik geregistreerde partners. Wij hebben ervoor gekozen onze financieen/vermogen, gescheiden te houden, aangezien wij elkaar op oudere leeftijd hebben ontmoet, onze inkomens en vermogen uiteen lopen, plus kinderen hebben uit een eerder huwelijk. Wij hebben december 2014 een huis gekocht, waarbij wij elk de helft hebben gefinancierd, mijn partner heeft zijn deel voldaan, ikzelf heb een kleine hypotheek, staat op mijn naam. Wij waren in de vooronderstelling dat wij vanuit deze situatie ons testament konden laten maken, wij onterven elkaar, bij overlijden van 1 van ons krijgt/en de kinder(en ) het geldelijk vermogen van de overledene, de overgebleven partner mag in het huis blijven wonen totdat het wordt verkocht dan gaat de helft van de verkoopprijs naar de/het kind(eren) van de overleden partner. Goederen gaan in overleg, gezien de onderlinge relaties laten wij dit buiten beschouwing. Kortom wij willen niet van elkaar erven, dat het vermogen van elk van ons gaat naar de eigen kinderen, dat de overblijvende partner in het huis kan blijven wonen, bij verkoop gaat de helft van de verkoopprijs naar de kinderen van de overleden partner, dus dat betekent dat van mijn deel van het huis, mijn kinderen de hypotheek moeten aflossen. Inmiddels weten wij, aangezien wij ons partnerschap zijn aangegaan zonder huwelijkse voorwaarden dat dit testamentair niet kan. Onze prangende vraag is: hoe kunnen wij bereiken dat dit alsnog kan, vanuit de situatie van voor eind september 2014. Alsnog huwelijkse voorwaarden aangaan ??, maar hoe wordt dan gekeken naar het huidige vermogen, scheiden ??, het gaan regelen zonder tussenkomst van een notaris samen met onze kinderen, ??, zijn er nog mogelijkheden die wij niet kennen. Hoe gaat dan de procedure. ?? Uw antwoord zien wij tegemoet, vriendelijke groet, mullka.

maandag 15 juni 2015