Wie erft als er geen testament is?

4 reacties

l.s.,
onlangs is onze tante overleden. Zij laat een echtgenoot na en geen kinderen. Tante had 1 broer, mijn vader, die ook al is overleden. Er is geen testament. Op dit moment gaat alles naar oom. Wat als oom ook komt te overlijden? Oom heeft 2 zussen. Gaat op dat moment de erfenis naar de erfgenamen van de langstlevende en dus niks naar mij?

woensdag 7 januari 2015