zoon overleden testament laten maken voor dochter.

1 reactie

Geachte,
Mijn zoon is in 2009 in zeer korte tijd overleden aan acute leukemie. Op laatste moment nog besloten om met vriendin te trouwen en testament op te maken voor zijn nalatenschap. daar hij een dochter had van 12 jaar uit eerder huwelijk.
testament en huwelijk voltrokken in UMC op de zelfde dag. in testament is benoemd zijn broer als exceteur. verder in overleg met vriendin laten vast leggen dat de verdeling van de nalatenschap o.a eigen woning als volgt moest geschieden. Weduwe vruchtgebruik woning tot aan verkoop. kosten van woning tot aan verkoop voor rekening weduwe. verdeling van vrij gekomen vermogen 40% weduwe en 60% dochter. In middels is d taak van exceteur per volmacht over gedragen aan mij zijn vader.Nu komen de problemen: weduwe stapt naar advocaat en wenst dat op basis van de gemeenschap van huwelijk stelling zei recht wil hebben op 50% weduwe en 4/5 deel van het kindsdeel.
Ik vind dit buiten proportie en al staat er in het testament onverdeeld er staat ook in de verhouding 60% en 40%. nu probeer men ook nog alle kosten van de woning als vruchtgebruiker door 50/50 te delen.
Kan dit zomaar??

graag een reactie

maandag 4 februari 2013