Inrit in een inrit?

7 reacties

Een inrit in een inrit !?
Ik heb zo`n 30 jaar geleden een huis met voor en achtertuin anex garage en berging in de achtertuin gehuurd.
De huizen staan hier in blokjes van vier haaks op de straat.
De voorkant van de huizen liggen aan een perk met voetpad naar de resp huizen.
De achterzijde van het perceel met garage en berging ligt aan een pleintje waar de aaneengesloten bergingen en garages op uitmonden, ook de garages en bergingen van het volgende blok liggen aan dit pleintje.
Alleen naar de straat is de uitrit van het pleintje.
Bij aangaan van de huurovereenkomst was het pleintje alleen voor de aanliggende bergingen en garages.
De breedte van het pleintje is 30 stoeptegels, ergo 9.30 meter.
De aaneengesloten lengte van 4 kavels is 25.20 meter, per kavel 6.30 meter.
De bewoners van mijn blok ,die dus voor het huis geen straat hebben parkeren veelal voor hun berging / garage.
De gemeente heeft nu , na een klacht van een van de garagehouders die het stuurwiel nog niet ontdekt had voor het in en uitrijden van de garage !? in de minder als 3.50 m grote auto de situatie bekeken en bepaald dat er geen auto`s geparkeerd mogen worden op het pleintje, alleen laden en lossen zou toegestaan zijn.

Kort samengevat, de gemeente heeft in oneindige wijsheid besloten dat art 24 sub b verkeersregels & verkeerstekens 1990 van toepassing is en er ook maar voor het gemak art 5 Wvw aan geplakt.
Ik mag dus niet voor mijn uitrit ?(garage) staan of voor mijn berging en op het gras voor mijn huis mag ik zeker niet komen, is trouwens onmogelijk !
Wat zegt de wet over een inrit op een inrit?

PS Bij kadaster zijn de garages en bergingen niet ingetekend en het gemeenschappelijke pleintje lijkt daar openbare weg !?
Mijn huis en dat van twee buren rechts van mij bleken ook hetzelfde kavelnummer te hebben!?, daar klop dus ook iets niet en bij de gemeenschappelijke grond kan dus ook een vraagteken.

maandag 22 juli 2013