Is mijn interpretatie over dit bestemmingsplan (Parkeren oprit garage) correct?

0 reacties

Interpretatie bestemmingsplan vlaardingen wat luidde: De buiten de bebouwingsvlakken gelegen gronden mogen niet worden ingericht als parkeerplaats voor motorvoertuigen, met uitzondering van opritten garages, autoboxen en carport. Het huidige bestemmingsplan staat parkeren onder wonen en tuin toe zonder enige restrictie. Nu wordt de oprit door buren gebruikt als stalling voor een camper van hoog 286cm en lang 715cm. Ivm planschade is mijn interpretatie van het oude bestemmingsplan alsvolgt: Inrichting van een parkeerplaats heeft een directe relatie met de aanwezigheid van een garage. Een oprit zonder (toegang) garage valt niet onder de uitzondering. Er wordt niet expliciet gesproken over afmetingen maar kan volgens mij wel worden uitgelegd dat de inrichting parkeerplaats direct verband houdt met de garage en derhlave ook de gangbare afmetingen hiervan. Een camper van 286 hoog en 715 lang is in mijn beleving dan ook geheel buiten proportie en past niet bij de gangbare inrichting van een parkeerplaats. Als ik kan hardmaken dat onder het oude bestemmingsplan stallen van de camper niet was toegestaan kan ik aantonen dat ik planschade heb. De vraag is of mijn interpretatie correct is?

donderdag 30 april 2015