Onrechtmatig gebruik van de parkeergarage

1 reactie

Ik ben woonachtig in een appartementencomplex met zowel koop- als huurappartementen met een ondergrondse eigen parkeergarage voor de bewoners en de bezoekers. Elke bewoner heeft minimaal 1 maar een aantal heeft 2 eigen parkeerplaatsen die hermetisch d.m.v. slagbomen gescheiden zijn van de parkeerplaatsen voor de bezoekers. Om de parkeergarage te bereiken hebben de bewoners nagelang het aantal "eigen'parkeerplaatsen een afstandsbediening om de poort naar de garage en vervolgens de slagbomen te openen om de "eigen"parkeerplaats te bereiken.
Bezoekers die in de garage willen parkeren moeten zich via de intercom installatie aan de ingang bij de betreffende bewoner melden waarna deze bewoner middels deze installatie de poort kan openen en de bezoeker toegang heeft en een voor hen beschikbare plaats kan gebruiken.

Op basis van het aantal eigen parkeerplaatsen (1 of 2) moet er door de bewoners servicekosten worden betaald voor onderhoud, energiekosten etc.

Helaas zijn er een aantal bewoners die meer eigen auto's hebben dan eigen of gehuurde parkeerplaatsen en maken daarom gebruik van de bezoekersplaatsen. Met als gevolg dat er door deze bewoners voor deze extra, onrechtmatig, gebruikte parkeerplaatsen geen servicekosten worden betaald waardoor de vereniging van eigenaren financieel sterk worde benadeeld.

In het Huis Houdelijk Reglement, waar elke bewoner voor heeft getekend en zich daardoor verplicht zich aan de omschreven regels te houden, staat duidelijk vermeld dat dit niet is toegestaan. Om er achter te komen van wie de betreffende auto's behoren, zijn al eens kentekens van de auto's genoteerd
echter op basis van de Wet op de Privacy is dit niet toegestaan dus is het niet mogelijk om de eigenaren aan te spreken. Ook is het H.H.R. blijkbaar een geheel vrijblijvend dokument waar men zich naar believen aan kan houden ja dan nee.

Er zijn bij de ingang borden aangebracht dat een wegsleepregeling van toepassing is maar op basis van de verkregen informatie bevind men zich op glad ijs als men deze regeling toe gaat passen.

Graag zie ik de mogelijkheden tegemoet om dit probleem te verhelpen

donderdag 22 september 2011