parkeerplaats of openbare weg?

14 reacties

Ik ben een postbezorger en merkte op dat de gemeente een waarschuwing had geplaatst op een van de 2 aanhangwagens die op de parkeerplaats van een winkelcentrum staan. Deze aanhangwagens worden gebruikt als steunpunt om tussendoor overige post op te halen die wij niet bij ons kunnen dragen.

De waarschuwingssticker van de gemeente: Ingevolge artikel 5:6 van de APV is het verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, tractor, landbouwvoertuig of ander voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de openbare weg te parkeren. Dit voertuig behoort tot één van de in artikel 5:6 APV genoemde soorten. Het voertuig werd door een toezichthouder aangetroffen op de volgende 4 dagen: (5,6,7,8 juli 2012).

Het overige in de waarschuwing betreft het wegslepen binnen 14 dagen bij niet verwijdering en etc. De APV van de gemeente is hier te vinden: http://www.haarlemmermeer.nl/Wonen_en_leven/Woonomgeving_en_milieu/Openb... .

Mijn vraag was nu.... Valt een parkeerplaats bij een winkelcentrum niet onder een openbare ruimte in plaats van een openbare weg? Of valt een parkeerplaats toch onder 'op de openbare weg' aangezien de parkeerplaats aan een openbare weg is gelegen?

dinsdag 10 juli 2012