Parkeerverordening/uitwerkingsbesluit Amsterdam Zuid & Intrekken parkeervergunning

6 reacties

Tot mijn grote schrik kreeg ik 18 november 2015 een brief van Cition waarin mij werd verteld dat mijn parkeervergunning (reedsverkrgen op 1-9-2014) niet meer geldig is.
Er is in het uitwerkingsbesluit (inwerkingtreding 26-10-2015 http://www.regelgeving.amsterdam.nl/uitwerkingsbesluit_parkeren_stadsdee... ) besloten dat er voor mijn appartement behorend bij Vergunninggebied Zuid 3.6, een vergunningplafond van 0 geldt. Dit is de parkeerverordening http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Amst...

Mijn appartement is een nieuwbouw woning welke in april 2014 is opgeleverd. Bij verkoop is er nooit iets gemeld over het niet kunnen verkrijgen van een parkeervergunning. Ook is er nooit sprake geweest van een parkeerplek in een garage of een inpandige garage.
Afgelopen week ben ik voor verhoor bij Cition geweest om mijn bezwaarschrift mondeling toe te kunnen lichten. Hierin werd gesteld dat de makelaar ons op de hoogte had moeten stellen maar hoe kan dit als het besluit (of inwerking treding ervan) pas in 26-10-2015 is ingetreden.

De indruk die ik heb gekregen van de hoorzitting is dat ze vooral de verantwoording (op het niet verlenen/kunnen verkrijgen van vergunning en dus intrekking van onze huidige vergunning) niet zelf willen/kunnen dragen en dit af willen schuiven op de informatie voorziening tijdens aankoop van de woning. Waarbij de makelaar/woningbouwvereniging ons had moeten informeren dat er geen parkeervergunning verkregen kan worden. Ik heb nog 2 weken gekregen om hier nog extra bewijsmateriaal voor aan te leveren. Maar ja wat is bewijsmateriaal van informatie welke ik nooit heb verkregen.

Mijn hoofdvraag nu is of Cition zelf al fout zat met het verlenen van de vergunning en of hierdoor nu sprake kan zijn van overgangsrecht en of dat op mij van toepassing kan zijn.
Het uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel zuid: http://www.regelgeving.amsterdam.nl/uitwerkingsbesluit_parkeren_stadsdee...
Is pas op 26-10-2015 in werking gesteld en zoals gezegd is mijn vergunning reeds in 2014 verleend.
Meer info over overgangsrecht:
https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelg...

En waarom is er een vergunning plafond van nul gesteld terwijl wij geen toegang hebben tot inpandige garage. Zo ontstaat de ongelijke situatie dat een overbuurman op gelijke gronden wel een parkeervergunning kan aanvragen en bewoners van onze appartementen niet.

Alvast vriendelijk bedankt voor eventuele adviezen.

vrijdag 22 januari 2016