Parkeren voor een uitrit

6 reacties

Parkeren voor een uitrit.

Drie jaar geleden heb ik een huis gekocht voorzien van een uitrit, die officieel erkend is als uitrit door de gemeente. De uitrit ligt aan een weg van ongeveer zes meter breed. Langs mijn uitrit loopt over de hele lengte een muur. Het huis staat in een buitenwijk, welke rond 1980 is opgeleverd compleet met particuliere parkeerplek.

Mijn auto (een normale hatchback) is ongeveer 4.10 meter lang. Ik moet uitrijden op de weg en dan de draaicirkel maken. Daarvoor heb ik anderhalf keer de lengte van de auto nodig. Dus in totaal 6 meter.

Ik krijg het idee dat bij het bouwbesluit uit 1980 daar ook rekening mee is gehouden. Het betreft een doodlopende straat en de straat is een eenbaansweg.

Echter, men parkeert voor de uitrit. Ik heb de vraag gesteld aan de gemeente hoe het zit met het parkeren voor een uitrit. Er kwam een ambtenaar langs, die vaststelde dat ik er niet uit kan als er geparkeerd wordt. Er werd een voorbereidingsbesluit gemaakt voor een parkeerverbod door het aanbrengen van een gele streep. Er werden zienswijzen gevraagd aan de hele buurt, 33 in totaal. Men was er tegen, men wilde er parkeren. Pardoes trekt de gemeente het voorbereidingsbesluit weer in. Er wordt een verkeersagent achter zijn bureau weggerukt,die op een ochtend onverwacht met de betrokken gemeenteambtenaren in zijn dienstauto komt aanscheuren, en die mij komt vertellen dat er weliswaar sprake is van hinder, doch dat in de wet staat dat hinder in het verkeer bij deze tijd hoort en dat men mede om die reden voor mijn uitrit mag parkeren.

Hierdoor is artikel 5 wegenverkeerswet 1994 niet meer van toepassing aldus de verkeersagent. Wij hebben het uitrijden nog even geoefend en het bleek dat er met vele malen steken rakelings langs een geparkeerde auto moet worden uitgereden. Volgens de agent was dat ruim voldoende. Maar zegt de agent, als u het presteert een botsing te veroorzaken, dan bent u aansprakelijk, aangezien parkeren door de gemeente is toegestaan. De gemeente zegt ook dat de wet zegt dat er alleen gesproken wordt over parkeren voor een uitrit, hetgeen betekent strak tegen de uitrit aan. Als er ruimte tussen zit, dan is het altijd parkeren tegenover een inrit en daar heeft de wet niet in voorzien. Bovendien zo zegt de verkeersagent is mijn parkeerplek een moestuintje en is er sowieso geen sprake van een uitrit. (de gemeente heeft overigens in een beleidsplan alle parkeerplekken erkend, nadat er ooit over geprocedeerd is en in de hele straat zijn er dit soort particuliere parkeerplekken).

Het hoofdargument is: er is parkeerschaarste in Arnhem en men wil geen precedent scheppen en daarom komt er geen parkeerverbod.

Hinderen hoort bij deze tijd. Er wordt daarom ook niet gehandhaafd. De buurt moet het met elkaar oplossen. Dat lukt niet, omdat de gemeente juist heeft aangegeven dat er geen parkeerverbod komt. Dacht men altijd niet voor een uitrit te mogen parkeren, de gemeente heeft dat zelf nu aangegeven dat het wel mag.

Wanneer is er sprake van parkeren voor een uitrit en wanneer tegenover een uitrit. Iedereen schermt daarmee en de wet zegt er niets over. M.i. is er sprake van parkeren voor een uitrit zolang er wordt gehinderd.

Mijn vraag is: hoe breed moet een weg zijn om te kunnen uitrijden. Voordat ik naar de rechter stap, wie kan hier een deskundig antwoord op geven?

zondag 17 april 2016