verhuur wagens

5 reacties

goede dag

dit is de apv van eindhoven
Artikel 5.1.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.1.Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen verboden voertuigen die hem toebehoren dan wel zijn toevertrouwd:

a.op de weg te parkeren;

b.de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

2.In afwijking van het eerste lid is het toegestaan om:

a.binnen een cirkel met een straal van 25 meter, met als middelpunt één van deze voertuigen, maximaal 2 voertuigen op de weg te parkeren;

b.de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken indien de herstel- of onderhoudswerkzaamheden voor die betreffende voertuigen in totaal niet meer dan 1 uur vergen.

3.Onder verhuren wordt mede verstaan:

a.het gebruik van een voertuig voor het geven van lessen;

b.het gebruik van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

dit is in verband met de verhuurauto's in de straat
het bedrijf meldt dat hij meer als 2 wagens mag plaatsen
klopt dit ??

de wagens staat in parkeervakken langs de weg en ze staat niet langer als een dag stil

maandag 15 oktober 2012