Zonaal parkeerverbod Vrachtwagens

0 reacties

Ik haalde voor mijn plezier afgelopen zomer mijn vrachtwagenrijbewijs. Ik ben dus geen beroeps chauffeur met jarenlange ervaring. Om de rijvaardigheid bij te houden rijd ik af en toe via een vriend voor een bedrijf met een gehuurde vrachtwagen. De allereerste keer, afgelopen september 2013, haalde ik de avond voor de eerste rit de vrachtwagen op om de volgende dag vroeg te kunnen vertrekken. De wagen parkeer ik in een parkeervak, binnen de bebouwde kom. De volgende morgen vond ik een bekeuring onder de ruitenwisser. Deze was gegeven omdat het binnen de bebouwde kom verboden zou zijn om voertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2 meter op bepaalde tijdstippen te parkeren. Dit naar aanleiding van een plaatselijke verordening. Ik weet (van de de theorielessen) dat veel gemeenten een dergelijke verordening kennen. Maar niet alle gemeenten in Nederland. Het is dus geen algemeen geldende wegenverkeerswet. Bebording van een dergelijk zonaal parkeerverbod dient mijns inziens aan het begin van de bebouwde kom te zijn aangegeven. Naar aanleiding hiervan ben ik een aantal verschillende toegangswegen ter plaatse op dergelijke bebording gaan bekijken. Conclusie: op een paar toegangswegen vind ik ik de bewuste borden wel, op andere toegangswegen weer niet. Op de route die ik reed van het verhuurbedrijf naar de bewuste parkeerplek, komt op geen enkele plek het bewuste bord voor. Reden voor mij om bezwaar aan te tekenen tegen de gegeven bekeuring. Met bovenstaande uitleg en foto van de plek ( plaatsnaambord, begin bebouwde kom) waar mijns inziens het bewuste bord E201 ZB had moeten staan. Vandaag antwoord van de officier van Justitie: bezwaar afgewezen. Reden: Deze regel hoeft niet door middel van verkeersborden te worden aangegeven en wordt als bekend verondersteld bij de bestuurders van dergelijke voertuigen.
Ik ben het er nog steeds niet mee eens. Waarom zijn, als bebording niet noodzakelijk is, deze borden dan gemaakt en waarom worden deze dan bij de ene weg naar het dorp wel, en op andere wegen niet geplaatst? Ook tegen deze beslissing is schriftelijk beroep mogelijk. Is mijns zienswijze juist?

maandag 13 januari 2014