Arbeidsongeschiktheidspensioen

3 reacties

Ik werkte tot 1993 bij een dierenspeciaalzaak. Ik ben in 1993 voor 100% afgekeurd en in de WAO terecht gekomen. Ik ontvang een uitkering van het UWV welke 70% is van het laatst verdiende loon. Ongeveer bijstands nivo.

Onlangs ontving ik een brief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel dat ik de door mij opgebouwde pensioen kon afkopen. Het gaat om een bedrag van 109 euro.

Omdat ik hierover meer wilde weten ben ik op internet gaan speuren wat de gevolgen zijn als je je pensioen afkoopt.

Bij mijn speurtocht las ik op de site van genoemd pensioenfonds dat ik recht zou hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Dus heb ik contact opgenomen met het pensioenfonds. Deze vertelde mij dat ik er geen recht op heb omdat ik nu niet verzekerd ben voor arbeidsongeschiktheid. Echter lees ik in de voorwaarden van genoemd pensioenfonds dat mensen die voor 2002 al recht hadden op arbeidsongeschiktheidspensioen, ook na 2002 recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Nu wil ik graag weten hoe het nu precies zit. Heb ik inderdaad recht op een Arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf de datum dat ik voor 100% ben afgekeurd? En zo ja, heb ik er dan recht op met terugwerkende kracht?

Het vreemde van de hele zaak is, dat bij het pensioenfonds niet eens bekend was dat ik in de WAO zit. Verder vindt ik het vreemd dat ik bij toeval achter het bestaan van een regeling arbeidsongeschiktheidspensioen ben gekomen. Had het UWV (destijds DETAM) of het pensioenfonds hier mij over moeten informeren?

Ik hoop dat iemand mij kan informeren over hoe het precies zit en vooral of ik in 1993 al recht had op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bij voorbaat mijn dank!

maandag 20 september 2010